skip to Main Content

Project uitgelicht: United Technologies Corporation

UTC is een Amerikaanse multinational en wereldwijd actief. Het bedrijf onderzoekt, ontwikkelt en produceert hightech-producten op het gebied van onder andere vliegtuigmotoren, luchtbehandeling, waterstof, liften & roltrappen en vuur & veiligheid.

In het UTC Research Center worden de afzonderlijke krachten door uitwisseling van technische know-how gebundeld. Talrijke productontwikkelingen en innovaties werden hierdoor mogelijk gemaakt.

In samenwerking met Tétris Design & Build heeft Technoproject de werkzaamheden voor het UTC kantoor te Utrecht reeds afgerond en is het project opgeleverd. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het kantoor te Badhoevedorp.

Back To Top